Sidor

23 april 2011

Virkad uddspets

Idag har det varit strålande väder. Jag passade på att tvätta mina virkade spetsar.


Beskrivning:
Lägg upp 36 lm och virka:

Varv 1: 1st i 4:e lm, 5lm, hoppa över 3 lm, 1 fm , 5 lm, hoppa över 3 lm, *1st, 2lm, hoppa över 2 lm* 3 ggr, 4 st, *5lm, hoppa över 3lm, 1 fm,* 2ggr, 5 lm, hoppa över 3 lm, 1st i sista lm.

Varv 2: 7 lm, 1st i st, 5 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 5 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 2 lm, 1 st I 4:e st, 2 st om lmb, *1 st i st, 2 lm* 3ggr, 1fm om lmb, 5 lm, 1fm om lmb, 2lm, 2 st.

Varv 3: 2st, 5 lm, hoppa över 1 lmb, 1 fm om lmb, 5 lm, hoppa över 1 lmb, 1 st ist, 2 lm, 1 st i st, 2 st om lmb, 1 st i 1:a st, 3 lm, 1 dst om lmb, 3 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 fm om lmb, 5lm, 1 st i st.

Varv 4: 7lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 5 lm. 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 3 lm, 2 fm om lmb, 1 fm i dst, 2 fm om lmb, 3 lm, 1 st i 4:e st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1fm om lmb, 2lm, 2 st.

Varv 5: 2 st, 5 lm, 1 fm i mitterst st, 5 lm, 1 st i 1:a st, 3 lm, 2 fm om lmb, 5 fm, 2 fm om lmb, 3 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5lm, 1 fm om lmb, 5lm, 1 st i st.

Varv 6: 7lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 5 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 2 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 3 lm, 1 fm i vardera 5 mittersta fm, 3 lm, 3 st om lmb, 1 st i st, 2 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 fm om lmb, 2lm, 2 st.

Varv 7: ”st, 5 lm, hoppa över 1 lmb, 1 fm om lmb, 5 lm, hoppa över 1 lmb, 1 st i 1:a st, 2 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 3 lm, 1 dst i mittersta fm, 3 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 3 lm, 1 dst om lmb, 3 lm, 1 st i 4:st, 3 st om lmb, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 st ist.

Varv 8: 7 lm, 1 st i st, 5 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 5 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 3 lm, 2 fm om lmb, 1 fm i dst, 2 fm om lmb, 3 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 2 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 2 lm, 1 st i 4:e st, 2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 fm om lmb, 3st i fm, 1 fm om lmb, 2 lm, 2 st.

Varv 9: 2 st, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, *1 st ist, 2 lm,* 3ggr, 1 st i 4:e st, 2 st om lmb, 1 st i 1:a st, 3 lm, 2 fm om lmb, 5 fm, 2 fm om lmb, 3 lm, 1 st I 4:e st, 3 st om lmb, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 st i st.

Varv 10: 7 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 3lm, 1 fm i vardera 5 mittersta fm, 3 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 2 lm, 1 st i 4:e st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 lm, * 3ggr, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 fm om lmb, 2 lm, 2 st.

Varv 11: 2 st, 5 lm, hoppa över 1 lmb, 1 fm om lmb, 5 lm, hoppa över 1 lmb, 1 st i st, 2 lm, 1 st ist, 2 st om lmb, 1 st i 1:a st, 3 lm, 1 dst om lmb, 3 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 3 lm, 1 dst i mittersta fm, 3 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 5 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 st om lmb.

Varv 12: 7lm, 1 st om lmb, 3 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 5lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 2 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 3lm, 2 fm om lmb, 1 fm i dst, 2 fm om lmb, 3 lm, 1 st i 4:e st, 2 st om lmb, 1 st i st, 2 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 2 lm, 2 st.

Varv 13: 2st, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 st i 1:a st, 3 lm, 2 fm om lmb, 5 fm, 2 fm om lmb, 3 lm, 1 st i 4:e st, 2 st om lmb, 1 st i 1:a st, 5 lm, 1 fm om lb, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 st om lmb.

Varv 14: 7 lm, 1 st om lmb, 5 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 3 lm, 1 fm i vardera 5 mittersta fm, 3 lm, 3 st om lmb, 1 st i st, 2 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 fm om lmb, 2 lm, 2 st.

Varv 15: 2 st, 5 lm, hoppa över en lmb, 1 fm om lmb, 5 lm, hoppa över en lmb, 1 st i 1:a st, 2 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 3 lm, 1 dst i mittersta fm, 3 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 5 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 st om lmb.

Varv 16: 7 lm, 1 st om lmb, 5 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 st i 4:e st, 3 st om lmb, 2 lm, 3 st om lmb, 1 st i 1:a st, 2 lm, 1 st i 4:e st, 2 lm, 1 st i st, 2 lm, 1 fm om lmb, 3 st i fm, 1 fm om lmb, 2lm, 2 st.

Varv 17: 2 st, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, *1st i st, 2 lm,*3 ggr, 1 st i 4:e st, 2 st om lmb, 1 st i 1:a st, 5 lm, 1 fm om lmb, 5 lm, 1 fm i mittersta st, 5 lm, 1 st om lmb.

Upprepa varv 2-17 tills du nått önskad längd på din spets.

Fortsätt nu att virka runt uddarna:

*1fm+3lm* 3 ggr om lmb, 1 fm om nästa lmb, 3 lm, (*1 fm,+ 3lm* 3 ggr om lmb, 1 fm om vardera 2 lmb,3 lm) 3 ggr, (*1 fm + 3 lm* 3 ggr om lmb, 1 fm om nästa lmb, 3 lm) 4 ggr,#(*1 fm + 3 lm* 3 ggr om lmb, 1 fm om vardera 2 lmb, 3 lm) 4 ggr, (* 1 fm + 3 lm* 3 ggr om lmb, 1 fm om nästa lmb, 3 lm) 4ggr#. Upprepa #-# runt alla uddar, sluta sista gången med *1 fm + 3 lm* om lmb.

Fäst garner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar